Procedura rejestracji spółki z o.o. (s.r.o) w Czechach

Poniżej przedstawiamy krótki opis procedury rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w czeskim Rejestrze Handlowym.

Krok 1:

Zawiązanie spółki, czyli podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Czynność ta musi odbyć się przed notariuszem w Czechach. Możemy tutaj skorzystać z jednego z 2 rozwiązań. Pierwsze, które jest rozwiązaniem droższym, polega na podpisaniu umowy o treści przygotowanej przez notariusza, dostosowanej do indywidualnych wymagań i potrzeb podpisujących ją udziałowców. Drugim rozwiązaniem jest podpisanie umowy wg. uproszczonego wzorca (tzw. spółka za 100 euro). W tym wypadku nie ma możliwości dostosowywania zapisów umowy. Rozwiązanie to jest zalecane raczej dla spółek jednoosobowych. 

Krok 2:

Uzyskanie zgody właściciela lokalu na rejestrację w nim siedziby spółki. Zgodę wydaje właściciel lokalu, czyli osoba która figuruje w księgach wieczystych wybranej nieruchomości. W przypadku jeżeli wybierzemy dla spółki siedzibę w wirtualnym biurze (co jest najczęstszym rozwiązaniem) należy podpisać umowę przed wstępną, uiścić opłatę za wybrany okres (pół roku lub rok z góry). W przypadku fizycznego lokalu siedziby, często wymagane będzie podpisanie umowy przedwstępnej i wpłata kaucji.

W Czechach nie jest znana forma "spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji", dlatego umowy przedwstępne w zakresie siedziby są podpisywane przez Prezesa Zarządu powołanego w akcie notarialnym, który osobiście odpowiada za zobowiązania spółki wynikające z umowy do czasu jej rejestracji

Krok 3: 

Uzyskanie pozwolenia na działalność gospodarczą. Jest to kolejny dokument wymagany dla rejestracji spółki. Zezwolenie wydaje Urząd Miasta, właściwy ze względu na siedzibę spółki. Dla uzyskania zezwolenia niezbędne jest przedstawienia w urzędzie wypisu aktu notarialnego oraz zgody właściciela lokalu na rejestrację siedziby spółki. Pozwolenie wydawane jest od ręki, w czasie jednej wizyty. Opłata za wydanie pozwolenia wynosi 1000 CZK.

Krok 4:

Wpłata kapitału na rachunek bankowy. Inaczej niż w Polsce do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Czechach wymagane zdeponowanie kapitały zakładowego na rachunku bankowym. W tym celu należy udać się do banku z wypisem aktu notarialnego. Założony rachunek ma charaketer techniczny, służy on jedynie przetrzymaniu kwoty kapitału zakładowego do momentu rejestracji spółki. Bank wydaje potwierdzenie wpłaty kapitału (może pobrać za to drobną opłatę). Potwierdzenie to przedkłada się do wniosku o rejestrację spółki.

Krok 5: 

Wniosek o wpis spółki do rejestru. Wniosek taki najlepiej złożyć przez notariusza, u którego podpisywany był akt notarialny. Opłata za tą usługę jest określona urzędowo (2700 CZK). Do notariusza dokonującego wpisu należy dostarczyć dokumenty uzyskane w krokach 2-4 (zgoda właściciela lokalu na rejestrację siedziby spółki, pozwolenie na działalność gospodarczą, potwierdzenie wpłaty kapitału na rachunek bankowy). Notariusz powinien samodzielnie uzyskać wypis z ksiąg wieczystych dla nieruchomości, w której rejestrowana jest siedziba spółki, ponieważ posiada bezpośredni dostęp do tego rejestru.

Wpis spółki w czeskich Rejestrze Handlowym powinien pojawić się w ciągu 1-2 dni od wysłania wniosku przez notariusza.

 

Ostatnie wpisy